عدسی های منشوری

عدسی های منشوری یا پریزم برای کسانی که دارای انحراف چشمی هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

به زبان ساده، لبه های این عدسی ها برابر نیستند گویا یک عدسی و یک منشور با هم ترکیب شده اند.

prism

لابراتوار توس اپتیک برای تراش عدسی مورد نیاز شما از جنس شیشه یا پلاستیک طبی (سفید یل فتو کروم) آمادگی کامل دارد