عدسی های توان بالا

بعضي از كودكان، در سنين پايين به تشخيص چشم پزشك يا بينايي سنج به عينك با توان بالا نياز پيدا مي كنند. در اين حالت امكان استفاده از لنزهاي معمولي براي فريم هاي كودكان وجود ندارد زيرا اين اين لنزها براي فريم هاي بزرگ طراحي و ساخته شده اند و در صورت استفاده براي فريم هاي كودكان، علاوه بر وزن زياد، ضخامت زيادي خواهد داشت كه هم باعث زشتي فريم مي شود و همين اينكه نصب ان روي فريم سخت خواهد گرديد.

شركت توس اپتيك مفتخر است علاوه بر لنزهاي با دهانه 70 ميلي متر براي بزرگسالان، لنزهايي با حداقل دهانه 47 ميلي متر از جنس هاي مورد تقاضا مانند شيشه سفيد و فتوكروم، پلاستيك سفيد و فتوكروم تا شماره هاي 20+ و 20- (اسفر و سيلندر) بر اساس نسخه توليد نمايد.